?>

På gång: Svensk studie om funktionsmedicinsk behandling av IBS

Efter lång väntan på grund av covid-19 är det äntligen startdags för den första svenska studien om funktionsmedicinsk behandling av IBS.

Studiens syfte är att utvärdera hur effektiv funktionsmedicinsk livsstilsbehandling är jämfört med konceptet ”IBS-skolan” – en utbildning om kostens inverkan på hälsan som erbjuds patienter med IBS i den traditionella vården.

30 patienter med IBS kommer att få delta i ett funktionsmedicinskt livsstilsprogram. Deras sjukdomsprofil kommer att kartläggas i detalj genom frågeformulär och provtagningar. I det skräddarsydda behandlingsprogrammet ingår vissa eller alla av följande delar, beroende på vad varje enskild patient behöver:

  • kostförändringar
  • näringstillskott
  • åtgärder för att förbättra sömn och dygnsrytm
  • stresshantering
  • motion
  • läkemedel (i undantagsfall).

Behandlingen kommer att ske vid Nordic Clinic Stockholm och sträcker sig över 12 månader.

– IBS kan minska livskvaliteten enormt och många hittar aldrig en lösning på problemet. Eftersom den befintliga forskningen visar att det finns många möjliga orsaker till IBS, vore det vettigt att använda en modell som söker att utvärdera alla de orsakerna och som anpassar behandlingen efter varje patient, säger kliniska fysiologen Graeme Jones som kommer att leda den funktionsmedicinska behandlingen.

– Varje vecka får vi höra från patienter som kommit till oss på grund av att den traditionella vården inte fungerat för dem, att deras IBS-besvär blivit bättre av våra individanpassade behandlingar. Därför är vi på Nordic Clinic Stockholm jätteglada för att den här modellen nu kommer att beforskas i samarbete med Karolinska sjukhuset och Stockholms universitet för att se om den kan vara lämplig för andra som lider av behandlingsresistent IBS i Sverige.

Läs mer om funktionsmedicinsk behandling av IBS här!

Du kan också läsa mer på Nordic Clinic Stockholms blogg här

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms universitet och Nordic Clinic Stockholm. Det finansieras av Skandia och genom privata donationer.

Text: Helene Sandström
2021-09-17