?>

Europas största funktionsmedicinska läkarklinik expanderar till att bli ett funktionsmedicinskt digitalt tjänstebolag med ett komplett ekosystem av hälsotjänster. Visionen är att vara den drivande kraften i transformeringen av västerländsk sjukvård och ge fler patienter möjlighet att ta makten över sin egen hälsa.

Funmed, Sveriges ledande klinikkedja inom funktionsmedicin, tar ett helhetsgrepp och digitaliserar alla sina processer. För första gången i funktionsmedicinsk historia skapas möjlighet att skala upp vården och på så sätt sprida funktionsmedicin till många fler.

Data har alltid varit i fokus i Funmeds verksamhet, och sedan starten 2014 har stora mängder labbresultat från blod, biokemi, tarmflora och näringsbrister samlats in. Utöver detta finns data om patienters kost, livsstil och livssituation. Allt detta tillsammans ger ovärderlig information för analysarbetet.

– Vi har strukturerade data från sex års praktik, vilket gör oss unika, säger Martin Engberg, COO på Funmed. Ingen annan klinik har tagit så många av dessa avancerade labbtester. Med den digitala utvecklingen kan vi och andra aktörer nu ta funktionsmedicin till de stora massorna.

Företaget bygger nu ett funktionsmedicinskt digitalt tjänstebolag med ett komplett ekosystem av tjänster för att serva vårdgivare som vill bedriva funktionsmedicinsk vård. På IT-språk kallas detta för Software as a Service eller SaaS. Funmed kallar det för FMaaS, Functional Medicine as a Service. Syftet är att fler patienter ska kunna få tillgång till funktionsmedicin genom att andra vårdgivare ges möjligheten att bedriva funktionsmedicinsk vård.

– Vi ser dagligen exempel på patienter som fått höra att deras tillstånd är kroniska och därför bara kan hållas i schack med hjälp av läkemedel, säger Peter Martin, läkare, vd och grundare av Funmed. Men vi vet att det inte alls behöver vara så. Genom att ta reda på grundorsaken till patientens problem och ta hänsyn till hela livsstilen, kan vi åtgärda problemen. Allt vi gör är baserat på forskning och tester, som tillsammans med ett omfattande analysarbete ger oss en helhetsbild av patienten som konventionell sjukvård inte klarar av.

En digital plattform

Med hjälp av en plattform för patienter och prenumererande kunder kommer det bli enklare att på ett ännu mer strukturerat sätt bearbeta stora mängder data. I plattformen ges patienterna tillgång till sina labbvärden och förklaringar till dem, samt behandlingsplaner.

Målet är att erbjuda andra vårdgivare möjligheten att nyttja dessa behandlingsprotokoll, metoder, processer och labblogistik.

Sex fokusområden

Idag går cirka 80 procent av den svenska sjukvårdsbudgeten åt till att behandla kroniska sjukdomar medan bara 3 procen läggs på preventiva åtgärder. Det innebär ofta ett lidande för patienten och en stor ekonomisk påfrestning för samhället. Med hjälp av en funktionsmedicinsk approach går den här siffran att vända.

För att utveckla funktionsmedicin och föra ut den på bredden har Funmed identifierat sex fokusområden:

  1. Genom digitalt stöd fördjupa och effektivisera spårning av bakomliggande orsaker till patientens symtom
  2. Stötta patienterna i deras livsstilsomställning och strävan att följa de rekommendationer de får av oss
  3. Följa patientens hälsoprogress över tid och säkra feedback och effekt av behandlingsprotokoll
  4. Möjliggöra för andra vårdgivare att nyttja Funmeds metoder för att driva egna kliniker genom att utveckla en världsledande funktionsmedicinsk SaaS plattform
  5. Bidra till medicinsk forskning och utveckla spårbara behandlingsmetoder
  6. Genom digitalisering arbeta för en kostnadsminskning och att demokratisera funktionsmedicin.

– Med hjälp av SaaS-plattformen, och den stora mängd data som vi tack vare den har möjlighet att bearbeta, hoppas vi kunna påvisa det fulla värdet av funktionsmedicin. I och med det uppnår vi vårt slutmål, att hjälpa människor över hela världen att ta makten över sin egen hälsa och sitt välmående. Vi ska vara den drivande kraften i att förändra västerländsk sjukvård, säger Peter Martin.

Text: Helene Sandström
2021-04-09