Välkommen till FFM!

Vi som ligger bakom det här initiativet ingår delvis i styrelsen för Nordiskt nätverk för personanpassad livsstilsmedicin, NNPLM. Vi har sedan 2014 verkat för att sprida information om funktionsmedicin, eller det vi från början kallade personanpassad livsstilsmedicin (samma sak, men ett lite mer förklarande namn).

Starten på vår verksamhet var att hålla det första seminariet om funktionsmedicin i Sverige då vi bjöd in flera amerikanska föreläsare i ämnet.  Detta genererade ett stort intresse, framför allt bland flera av Sveriges försäkringsbolag som valde att finansiera den första pilotstudien om personanpassad livsstilsmedicin i Sverige.

Den här studien har lärt oss massor om hur funktionsmedicin kan och bör användas, och att det är en modell som kan fungera väl för flertalet patienter med kroniska sjukdomar, förutsatt att de känner sig motiverade att förändra sin livsstil.

I juni 2020 sjösatte vi en fond för våra icke-vinstdrivande aktiviteter. I fortsättningen är det därför Fonden för funktionsmedicin som kommer att ansvara för de satsningar inom forskning, utbildning och informationsspridning som vi arbetar för.

Vi är nu på gång med en ny studie om IBS och funktionsmedicin. Vi hoppas på att rekryteringen ska kunna starta snart, och vi kommer att berätta mer om vårt arbete här på hemsidan och via vårt nyhetsbrev.

Styrelse

Ordförande: Siwert Gårdestig

Siwert Gårdestig har tidigare varit sjukhusdirektör vid Södersjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt försäkrings- respektive programdirektör vid Riksförsäkringsverket och Försäkringskassan. Han har haft flera styrelseuppdrag inom både privat och offentlig verksamhet och suttit som sakkunnig i flera statliga utredningar. Idag är han engagerad som rådgivare och konsult inom framför allt hälso- och sjukvårdssektorn och myndighetsområdet.

Vice ordförande: Anna Tillberg

Anna Tillberg är ekonom och före detta vårdentreprenör inom den privata äldreomsorgen i Stockholms stad på 1990- och 2000-talet. Under den perioden grundlades hennes intresse för livsstilens starka påverkan vid kronisk sjukdom, vilket lett till ett livslångt lärande inom närings- och funktionsmedicin. Anna är numera verksam som projektledare och ekonomikonsult.

Ledamot: Sanna Törsleff Berglund

Sanna Törsleff Berglund är utbildad psykolog och näringsterapeut och har arbetat enligt den funktionsmedicinska modellen sedan 2006. Hon har varit verksam inom support och utbildning för näringsterapeuter och hälsokostfackhandeln sedan 2010 och delar idag sin tid mellan konsultuppdrag på området och styrelseuppdrag samt kliniskt forskningsarbete.

Ledamot: Peter Martin

Peter Martin är legitimerad läkare och medicine doktor i farmakologi. Han har forskningsbakgrund inom neurologi och ingick då i nobelpristagare Arvid Carlssons forskningsgrupp. Under en längre sjukskrivning för utmattningssyndrom fick Peter upp intresset för funktionsmedicin som hjälpte honom till ett effektivt tillfrisknande. Han vidareutbildade sig vid Institute for Functional Medicine i USA och drivs i dag av en passion för att hjälpa fler människor att ta kontroll över och optimera sin hälsa med hjälp av funktionsmedicin. Sedan 2014 driver han läkarmottagningen Funmed i Göteborg och Stockholm och utbildar även leg. vårdpersonal i funktionsmedicin.

Ledamot: Helene Sandström

Helene Sandström är utbildad vetenskapsjournalist med integrativ medicin och funktionsmedicin som fokusområden. Hon har lång erfarenhet som översättare och skribent inom bland annat medicin, nutrition och hälsa. Helene sitter i redaktionsrådet för magasinet Hälsa & funktionsmedicin och är verksam som researcher och skribent på Funmed.

 

 

Expertpanel

Per Båtelson

Per Båtelson är vårdentreprenör och hade ordförandeuppdraget för Karolinska universitetssjukhuset 2012–2014. Han startade Capio AB och var koncernchef för Capio 1993–2006. Han grundade därefter Global Health Partner AB som driver specialiserad vård inom ett antal utvalda diagnosområden och hade även ordförandeposten i Apoteket AB 2006–2009.

Per Båtelson är grundare och styrelseordförande för Takura AB, en ledande investerare i avancerade cellterapier för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. Han är också ordförande för hormonhälsokliniken HerCare och investerare och styrelseledamot i flera digitala hälsoföretag i Sverige.

 

Chris D’Adamo

Chris D’Adamo är epidemiolog och chef för Center for Integrative Medicine vid University of Maryland School of Medicine. Han är också medutvecklare av masterprogrammet Nutrition and  Integrative Health vid Maryland University.

Chris D’Adamo är lektor vid institutionerna för allmänmedicin och samhällsmedicin respektive epidemiologi och folkhälsa vid University of Maryland School of Medicine och har varit ansvarig prövare för en rad vetenskapliga studier om nutrition och livsstilsmedicin, sambandet mellan mikronäringsämnen och markörer för hälsosamt åldrande samt banbrytande studier inom det snabbt växande forskningsfältet nutritionsgenetik.

 

Natalie Helm

Nathalie Helm är legitimerad läkare sedan år 2001 och barnläkarspecialist sedan 2013. Hon disputerade i medicinsk epidemiologi vid KI år 2000, och har därefter gjort en post doc vid Harvard School of Public Health, Boston. Efter disputationen handledde hon flera forskarstudenter och är docent i medicinsk epidemiologi, knuten till Sahlgrenska Akademin. Hon har också undervisat i flera år vid kliniska forskarskolan i epidemiologi vid Sahlgrenska Akademin.

Nathalie Helm har vidareutbildat sig i funktionsmedicin via Funktionsmedicinska vårdutbildningar, Institute for functional medicine (IFM) och American Academy Anti-Aging Medicine (A4M) och arbetar numera heltid som funktionsmedicinsk läkare.

 

Gunnar Johansson

Gunnar Johansson har tidigare varit direktör för Prognos- och analysavdelningen vid Försäkringskassan och utvärderingsavdelningen vid Riksförsäkringsverket. Dessförinnan hade han tjänst som direktör vid Fiskeriverket och Strålskyddsinstitutet.

Gunnar Johansson har varit utsedd som svensk representant vid ett flertal internationella organisationer och internationella konventioner. Vidare har han organiserat internationella symposier och agerat som ordförande i internationella forskningsprojekt. 


Mariana Burenstam-Linder

Mariana Burenstam-Linder är vd för ProactiveMedicine.se, ett bolag som arbetar med personlig hälsorådgivning med funktionsmedicin som metodik. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat många år i näringslivet, bland annat som vd för ABB Financial Consulting och som chef för SEB Enskilda Banken. Hon har även grundat det finansiella rådgivningsföretaget Burenstam & Partners där hon var vd i flera år. I dag arbetar hon med olika entreprenörsprojekt och styrelseuppdrag, utöver sitt engagemang i ProactiveMedicine.

Mariana Burenstam-Linder tar med sig den professionalism som hon använt i förvaltningen av människors pengar och sparkapital till området hälsa. Genom sitt intresse för att göra teknologi funktionell kombinerat med en egen kronisk diagnos vill hon bidra till att bygga upp den kompetens och kapacitet som saknas för hjälp och stöd till människor med kroniska sjukdomar, framför allt med avseende på kost och livsstilsåtgärder.

 

Tomas Ljungberg

Tomas Ljungberg är legitimerad läkare och docent i farmakologi vid KI. Han har även arbetat som forskare vid Stockholms och Uppsala universitet samt vid universitetet i Fribourg, Schweiz. Som läkare har han arbetat i Region Sörmland inom disciplinerna barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och neurorehab.

Tomas Ljungberg har varit föreståndare för Centrum för Klinisk Forskning i Region Sörmland och var under denna tid adjungerad professor vid Uppsala universitet. Han har även varit ordförande för det regionala forskningsrådet inom Uppsala-Örebro-regionen. Han är en ofta anlitad föreläsare inom ämnesområden som rör neurovetenskap och psykiatri. Han har publicerat ett hundratal vetenskapliga artiklar och flera böcker. Idag är han bland annat verksam som senior FoU-ansvarig inom division Psykiatri och funktionshinder i Region Sörmland.

 

Diana Noland

Diana Noland är klinisk dietist och nutritionist med lång erfarenhet av funktionsmedicin för dietister. Hon är medlem i förbundet Dietitians in Integrative and Functional Medicine (DIFM) där hon och kollegor tillsammans med det amerikanska dietistförbundet tagit fram en vägledning för dietister inom integrativ medicin och funktionsmedicin.

Diana Noland är också medutvecklare av utbildningsprogrammet Dietetics and Integrative Medicine Graduate Certificate vid University of Kansas Medical Center och är medförfattare till läroboken Integrative and functional medicine nutrition therapy som har utarbetats för det programmet.

 

Maria Rankka

Maria Rankka är medgrundare till viruslaboratoriet ABC Labs. Hon arbetar också med cellterapiföretaget Takura och är investerare i flera health-techbolag.

Maria Rankka är en erfaren styrelseledamot inom både privat, offentlig och ideell verksamhet och har tidigare bland annat varit vd för Stockholms Handelskammare och partner i konsultföretaget Brunswick.

 

Lars Wärngård

Lars Wärngård är docent i toxikologi och har en forskningsbakgrund vid Institutet för miljömedicin på KI. Han har även haft ledande positioner inom läkemedelsindustrin, Life Science vid innovationsmyndigheten Vinnova och vårdfrågor vid forskningsrådet Forte.

Lars Wärngård har haft ledande befattningar inom både privat och offentlig sektor där han bland annat arbetat med läkemedelsutveckling, forskningsfinansiering och innovation. Intresset för funktionsmedicin går tillbaka till arbetet på ARLA i slutet av 1970-talet med utveckling av fermenterade produkter och deras inverkan på tarmfloran.  I dag är han verksam som senior rådgivare och konsult inom forskningsfinansiering och ledarskap.