Välkommen till FFM!

Vi som ligger bakom det här initiativet ingår delvis i styrelsen för Nordiskt nätverk för personanpassad livsstilsmedicin, NNPLM. Vi har sedan 2014 verkat för att sprida information om funktionsmedicin, eller det vi från början kallade personanpassad livsstilsmedicin (samma sak, men ett lite mer förklarande namn).

Starten på vår verksamhet var att hålla det första seminariet om funktionsmedicin i Sverige då vi bjöd in flera amerikanska föreläsare i ämnet.  Detta genererade ett stort intresse, framför allt bland flera av Sveriges försäkringsbolag som valde att finansiera den första pilotstudien om personanpassad livsstilsmedicin i Sverige.

Den här studien har lärt oss massor om hur funktionsmedicin kan och bör användas, och att det är en modell som kan fungera väl för flertalet patienter med kroniska sjukdomar, förutsatt att de känner sig motiverade att förändra sin livsstil.

I juni 2020 sjösatte vi en fond för våra icke-vinstdrivande aktiviteter. I fortsättningen är det därför Fonden för funktionsmedicin som kommer att ansvara för de satsningar inom forskning, utbildning och informationsspridning som vi arbetar för.

Vi är nu på gång med en ny studie om IBS och funktionsmedicin. Vi hoppas på att rekryteringen ska kunna starta snart, och vi kommer att berätta mer om vårt arbete här på hemsidan och via vårt nyhetsbrev.

Styrelse

Ordförande: Siwert Gårdestig

Siwert Gårdestig har tidigare varit sjukhusdirektör vid Södersjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt försäkrings- respektive programdirektör vid Riksförsäkringsverket och Försäkringskassan. Han har haft flera styrelseuppdrag inom både privat och offentlig verksamhet och suttit som sakkunnig i flera statliga utredningar. Idag är han engagerad som rådgivare och konsult inom framför allt hälso- och sjukvårdssektorn och myndighetsområdet.

Vice ordförande: Anna Tillberg

Anna Tillberg är ekonom och före detta vårdentreprenör inom den privata äldreomsorgen i Stockholms stad på 1990- och 2000-talet. Under den perioden grundlades hennes intresse för livsstilens starka påverkan vid kronisk sjukdom, vilket lett till ett livslångt lärande inom närings- och funktionsmedicin. Anna är numera verksam som projektledare och ekonomikonsult.

Ledamot: Sanna Törsleff Berglund

Sanna Törsleff Berglund är utbildad psykolog och näringsterapeut och har arbetat enligt den funktionsmedicinska modellen sedan 2006. Hon har varit verksam inom support och utbildning för näringsterapeuter och hälsokostfackhandeln sedan 2010 och delar idag sin tid mellan konsultuppdrag på området och styrelseuppdrag samt kliniskt forskningsarbete.

Ledamot: Peter Martin

Peter Martin är legitimerad läkare och medicine doktor i farmakologi. Han har forskningsbakgrund inom neurologi och ingick då i nobelpristagare Arvid Carlssons forskningsgrupp. Under en längre sjukskrivning för utmattningssyndrom fick Peter upp intresset för funktionsmedicin som hjälpte honom till ett effektivt tillfrisknande. Han vidareutbildade sig vid Institute for Functional Medicine i USA och drivs i dag av en passion för att hjälpa fler människor att ta kontroll över och optimera sin hälsa med hjälp av funktionsmedicin. Sedan 2014 driver han läkarmottagningen FunMed AB i Göteborg och Stockholm och utbildar även leg. vårdpersonal i funktionsmedicin.

Ledamot: Helene Sandström

Helene Sandström är utbildad vetenskapsjournalist med integrativ medicin och funktionsmedicin som fokusområden. Hon har lång erfarenhet som översättare och skribent inom medicin, nutrition och hälsa. Helene är även pressansvarig för den ideella föreningen Nordic Nutrition Council som fungerar som en kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelssektorn.