Intervju

Läkaren som valde en sundare vård av kroniskt sjuka

Peter Martin är en av Sveriges första läkare som fick upp ögonen för funktionsmedicinens möjligheter. I den här intervjun berättar han om sitt nyfikna men samtidigt skeptiska förhållningssätt till funktionsmedicin.

IBS-behandling på djupet

Kliniska fysiologen Graeme Jones berättar i den här intervjun om hur han och kollegorna vid Nordic Clinic Stockholm jobbar för att hitta de bakomliggande orsakerna till IBS – ett kroniskt tillstånd som drabbar upp till 10 procent av oss svenskar.

Är utmattning ett bristtillstånd?

I den här intervjun berättar läkaren Nils Edelstam om hur han ser på vården av utmattningssyndrom. Enligt Försäkringskassan har utmattning och andra psykiatriska diagnoser blivit ett allt större problem som ofta innebär halvårslånga sjukskrivningar.