?>

Ny studie: Funktionsmedicin förbättrar artrit

I en ny studie från Cleveland Clinic fick patienter med inflammatorisk artrit som behandlats med funktionsmedicin bättre resultat än patienter som bara fått standardvård.

Resultaten från den här retrospektiva (tillbakablickande) undersökningen har publicerats i tidskriften PLOS One och ger ökat stöd för att individanpassad, multimodal livsstilsmedicin har en plats som kompletterande behandling av artrit, särskilt för patienter som svarar dåligt på standardvård.

Inflammatorisk artrit innefattar både reumatoid artrit och psoriasisartrit. Totalt 109 patienter med de här ledsjukdomarna fick antingen enbart standardvård eller standardvård plus kompletterande behandling med funktionsmedicin i 12 veckor.

Mindre smärta och ökad livskvalitet

Gruppen som fick den funktionsmedicinska behandlingen (54 personer) hade bättre patientrapporterade utfall för fysisk och mental hälsa och smärta jämfört med de som bara fick standardvård. Resultaten tyder på att funktionsmedicin förbättrar välbefinnande och livskvalitet hos patienter med reumatoid artrit och psoriasisartrit.

Särskilt talande var den genomsnittliga förändringen i mental hälsa över tid hos patienterna som fick funktionsmedicinsk behandling (blå linje):

Författarna till rapporten poängterar att det finns ett antal svagheter med den här studien, bland annat att deltagarna inte hade valts ut slumpmässigt. Det var också fler deltagare i den funktionsmedicinska gruppen som inte tog några antireumatiska läkemedel, medan det fanns fler rökare i standardvårdsgruppen.

Trots detta tyder resultaten på positiva effekter. Fortsatt forskning pågår vid Cleveland Clinic Center for Functional Medicine för att ta reda på mer om hur den här behandlingsmodellen kan utnyttjas i vården.

Droz N, Hanaway P, Hyman M, Jin Y, Beidelschies M, Husni ME. The impact of functional medicine on patient-reported outcomes in inflammatory arthritis: A retrospective study. PLoS ONE. 2020;15(10):e0240416. 

Text: Helene Sandström
2020-11-02