Så tänker en funktionsmedicinare ?>

Hur tänker en funktionsmedicinare?

Funktionsmedicin är ett livsstilsbaserat och patientcentrerat medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera och åtgärda de bakomliggande orsakerna till kronisk sjukdom.

Den funktionsmedicinska modellen bygger på sju grundläggande fysiologiska system som måste fungera för att vi ska hålla oss friska.

Läs vidare i dokumentet ”Så tänker en funktionsmedicinare” (PDF) ››

Så tänker en funktionsmedicinare

Text: fmadmin
2020-03-01