?>

Högt blodtryck kallas ibland för den tysta bödeln och ligger bakom de 25 000 hjärtinfarkter och lika många strokefall som vi svenskar drabbas av varje år.[1][2] Idag finns det bra mediciner som kan minska risken, men en hållbar blodtrycksbehandling bör också innefatta livsstilsåtgärder.

Eftersom det höga trycket kommer smygande i takt med att blodkärlen blir stelare när vi åldras, märks sällan några symtom förrän efter lång tid. Därför är det bra att hålla koll på värdena och att sätta in åtgärder i god tid.

Men vad finns det som hjälper förutom att motionera?

Fler livsstilsfaktorer än rökning och saltintag

I den traditionella vården brukar man prata om tre livsstilsfaktorer som bidrar till högt blodtryck: rökning, övervikt och ett för högt saltintag.

I funktionsmedicin fokuserar man i mycket högre grad på livsstilsåtgärderna och nyanserar det här med saltintaget. Det är ett känt faktum att den västerländska standardkosten innehåller för mycket natrium och för lite kalium. Men det som inte nämns lika ofta är att mineraler som magnesium också spelar in.

Hos de flesta som äter en västerländsk standardkost ligger det dagliga magnesiumintaget på omkring 200–300 mg, men man bör få i sig åtminstone 500 mg per dag.[3] Problemet är att ett lågt magnesiumvärde i cellerna även sänker kaliumhalten. Därför räcker det inte att bara höja intaget av kalium.

Den funktionsmedicinska kardiologen Mark Houston i Nashville har publicerat flera böcker och artiklar om riktad nutritionsterapi till patienter med högt blodtryck och andra hjärt-kärlproblem:[4]

– Vi har publicerat data som visar att 62 procent av patienter med måttligt förhöjt blodtryck kan sluta med sina blodtryckssänkande mediciner inom 12 månader om de följer vårt livsstilsprogram.

Här följer några råd som bygger på det programmet.

10 tips för lägre blodtryck

1) Mät ditt blodtryck regelbundet.

2) Ät en näringstät kost av hög kvalitet som passar dig och som hjälper dig att hålla din idealvikt. En funktionsmedicinsk hälsocoach kan hjälpa dig att ta fram en individanpassad kostplan. Den baseras på en genomgång av din befintliga kost, dina sjukdomssymtom och på tester av t.ex. misstänkta livsmedelsintoleranser och dina näringsnivåer. Kanske behöver du mer magnesium, omega-3 eller coenzym Q10.

3) Drick tillräckligt med vatten, mellan 1½ och 2 liter per dag.

4) Motionera regelbundet. Ta också en bensträckare varje halvtimme och stretcha lite. När du stretchar töjer och tränar du samtidigt blodkärlen i dina muskler så att de bli mindre stela.[5] 

5) Försök att fasta 12 timmar mellan middag och frukost.

6) Lev livet lugnare, se till att sömnen fungerar och använd stresshanteringstekniker. Det är viktigt att blodtrycket faller till lägre nivåer på natten när vi sover, särskilt under djupsömnen, så att blodkärlen får slappna av och vila. Det är vanligt att personer som snarkar mycket eller som lider av sömnapné har problem med detta.

7) Minska alkoholintaget till ett par glas per vecka. Små mängder rött vin av hög kvalitet verkar vara det bästa för blodtrycket eftersom vinet innehåller hög halt av så kallade flavonoider som stärker blodkärlen.[6] (Men för att få i dig flavonoider kan du lika gärna äta grönsaker och bär som blåbär och svarta vinbär.)

8) Sänk koffeinintaget och ta bort koffein helt om du är känslig.

9) Sluta använda nikotin.

10) Använd vanliga blodtryckssänkande läkemedel vid behov.


Referenser

[1] https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-12-7060.pdf

[2] https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-11-7047.pdf

[3] Rosanoff A, Costello RB, Johnson GH. Effectively Prescribing Oral Magnesium Therapy for Hypertension: A Categorized Systematic Review of 49 Clinical Trials. Nutrients. 2021 Jan 10;13(1):195.

[4] Houston MC. The role of cellular micronutrient analysis, nutraceuticals, vitamins, antioxidants and minerals in the prevention and treatment of hypertension and cardiovascular disease. Ther Adv Cardiovasc Dis. 2010 Jun;4(3):165-83.

[5] Hansford HJ, Wewege MA, Jones MD. Commentary on: Stretching is Superior to Brisk Walking for Reducing Blood Pressure in People With High-Normal Blood Pressure or Stage I Hypertension. J Phys Act Health. 2021 Mar 11;18(4):345-346.

[6] Jennings A, Koch M, Bang C, Franke A, Lieb W, Cassidy A. Microbial Diversity and Abundance of Parabacteroides Mediate the Associations Between Higher Intake of Flavonoid-Rich Foods and Lower Blood Pressure. Hypertension, Aug 2021.

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/08/210823085617.htm

Text: Helene Sandström
2021-08-25