?>

Funktionsmedicin ett nytt vapen för amerikansk militär

Det finns många hälsohot för en krigsplacerad soldat, men vissa är mindre uppenbara än andra. För den amerikanske sergeanten Geoff Dardia var det funktionsmedicin som hjälpte honom med de svåra symtom han drabbades av efter att ha utsatts för enorma mängder tungmetaller och antibiotika under sin tjänstgöring i Afghanistan.

Geoff Dardia skickades till Afghanistan första gången år 2005, där han tjänstgjorde bland annat som instruktör i stridsteknik för elitsoldater. Uppdraget innebar att han vistades många timmar per dygn i en miljö med tungmetaller från ammunition och sprängämnen. Varje soldat kunde avlossa upp till 150 000 skott under en sexveckors utbildning.

År 2011 började Geoff Dardia uppleva sjukdomssymtom som kronisk trötthet, migrän, dåligt korttidsminne, synproblem, hjärndimma, viktökning och nedsatt libido. Han fick kliande utslag på benen. Och trots att han bara var 31 år började håret gråna och falla av.

Beväpnade sig med hälsoinformation

Geoff Dardias läkare kunde inte hitta någon orsak till problemen. Dardia fick höra om och om igen att hans besvär ”satt i huvudet”. Vissa läkare menade att det handlade om posttraumatiskt stressyndrom, andra tyckte att de liknade depression. Men Dardia var inte nedstämd, utan älskar sitt jobb.

– Det enda som gjorde mig deprimerad var att inte få göra det jag brukar, berättar han i en intervju i tidningen Experience Life.

År 2012 var det nära att han måste sjukpensionera sig, men som en sista utväg började han läsa på om hälsa och medicin. Till slut insåg han att hans symtom överensstämde med beskrivningar av neurotoxicitet. Allt pekade mot tungmetallförgiftning plus traumatisk hjärnskada (TBI) och biverkningar från malarialäkemedel.

Geoff Dardia fick höra om en annan soldat, Stephen Hopkins, som haft liknande problem, och vände sig till det militärsjukhus där Hopkins fått sin diagnos. Efter omfattande undersökningar visade resultaten på hjärnskada, synstörning, hormonsvikt, läckande tarm och en skada på hypofysen. En av läkarna misstänkte blyförgiftning, och nya tester gjordes. Mycket riktigt: Dardia hade fullt av bly i skelettet och andra vävnader.

Tungmetallsförgiftning en stor blind fläck

Men hur blir man av med tungmetaller? Geoff Dardia vände sig nu till Cleveland Clinics center för funktionsmedicin (CCCFM) i Ohio. Där fick han hjälp av läkaren Mark Hyman som har lång erfarenhet av  blyförgiftning, även hos små barn.

– Tungmetallsförgiftning är en stor blind fläck i den konventionella medicinen, säger Mark Hyman till Experience Life. Tungmetaller lagras över tid i kroppens organ, muskler och hjärna, men inte i blodet, så de syns sällan i blodprov.

Vid CCCFM gjordes fler tester som bland annat visade att Geoff Dardia även var kvicksilverförgiftad. Ett avgiftningsprogram togs fram specifikt för honom, som även anpassats efter ett gentest som tydde på att han hade ärftligt nedsatt förmåga att göra sig av med tungmetaller. I programmet ingick också behandling av mag-tarmsystemet och immunförsvaret för att se till att de var i tillräckligt gott skick för att klara avgiftningen.

Geoff Dardia fick även göra kostförändringar och fylla på sina näringsnivåer med hjälp av kosttillskott. I en period behandlades han med testosteron för att komma rätta med hormonsvikten. Efter ett år hade hans hälsa förbättrats avsevärt.

– Det var som om en dimma skingrades, säger han till Experience Life. Mitt tal och min mentala skärpa förbättrades, jag hittade orden igen och kunde organisera mina uppgifter … alla på jobbet märkte skillnaden: ”Du är annorlunda. Du är tillbaka igen.”

Sedan dess har flera soldater behandlats vid CCCFM för olika typer av tungmetallsförgiftning.

PTSD som slaskdiagnos

Geoff Dardia är orolig för att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) används för ofta som en slaskdiagnos för mentala hälsobesvär eftersom de också kan ha fysiska förklaringar.

– Jag tror att det finns många där ute som har de här problemen [med tungmetallsförgiftning], men som bara tror att de beror på stress, säger han i en intervju i The New York Times.

Kroppens förmåga att hantera belastning, både mental stress och fysiska påfrestningar, hänger på hur mycket motståndskraft den har. Ett ständigt påslag av stresshormoner innebär att kroppens produktion av kortison och adrenalin till slut avtar. Då sätter tröttheten in medan risken för inflammation och olika svårdefinierade besvär ökar.

Egenvård är viktigt

Kronisk inflammation är också ett centralt inslag vid kronisk smärta. Den funktionsmedicinska läkaren Henri Roca jobbar med smärtpatienter på ett militärsjukhus i Little Rock i Arkansas. Att åtgärda kronisk inflammation är en viktig beståndsdel i hans protokoll. Egenvård är en annan viktig komponent – att känna att man har kontroll och förmåga att läka sig själv.

Henri Rocas patienter får lära sig att koka och dricka äkta benbuljong, att välja färgstarka grönsaker och att undvika socker, snabbmat och andra inflammationsframkallande livsmedel. De får också lära sig mjuka stretchningstekniker för att lindra strukturella besvär med muskler och skelett.

En avgörande del är dessutom behandling i grupp. Henri Roca menar att en av de starkaste motiverande faktorerna för hans patienter är att få träffa andra patienter som lyckats hantera sin smärta och som börjat återuppta sina vanliga liv.

”Vårdgivare måste börja tänka utanför ramarna”

I dag är Geoff Dardia chef för stiftelsen Task Force Daggers hälsoprogram. Vid ett internationellt expertmöte i mars 2016 talade han inför ett hundratal regeringstjänstemän från Australien, Kanada och Storbritannien, och en plenarsession ägnades åt problemet med tungmetallsförgiftning bland soldater.

– Vi tillhandahåller en lösning på ett stort problem som sparar flera miljarder dollar. Dessutom räddar den tusentals liv och minskar den rådande epidemin av självmord inom militären, förklarade han i ett pressmeddelande.

Lösningen är det funktionsmedicinska initiativet FM-I som bygger på hans egna och andra soldaters erfarenheter av tungmetallsförgiftning. Geoff Dardia beskriver FM-I i en artikel på sin LinkedIn-sida:

”Våra vårdgivare måste börja tänka utanför ramarna för att tillhandahålla den vård som krävs. Det behövs en ny plattform med ett bredare tillämpningsområde för alla patienter utan den kostsamma och långa process vi har i dag med oändliga remitteringar och hälsofarliga läkemedel med ständiga påfyllningsorder.”

”Funktionsmedicin ger optimal hälso- och sjukvård eftersom den lär individen hur man återställer och underhåller sin hälsa med hjälp av miljö och livsstil, och tar även hänsyn till ärftliga anlag.”

Källor:

Helgoe C. How Functional Medicine Came to the Military. Experience Life jan-feb 2020.

Kime P. The Army Thought He Was Faking His Health Issues. Turns Out He Had Chronic Lead Poisoning. The New York Times 2019-04-03.

Task Force Dagger Foundation. Task Force Dagger Foundation Subject Matter Expert Speaks at Government Worhshop. Pressmeddelande 2016-04-18.

Dardia G. FM(I) Functional Medicine Initiative – The Solution. Inlägg, LinkedIn 2016-04-23.

Text: Helene Sandström
2020-08-28