?>

Första svenska studien inspirerad av funktionsmedicin

Ett funktionsmedicinskt angreppssätt i forskningsstudier är unikt på så sätt att livsstilsfaktorerna kost, näring, fysisk aktivitet, sömnförbättring och stresshantering tillämpas samtidigt, med eller utan läkemedel, för att påverka ett kroniskt hälsotillstånd. Man forskar alltså inte på en variabel eller metod i taget.

År 2016 genomfördes den första svenska studien som inspirerats av funktionsmedicin vid Sophiahemmet sjukhus i Stockholm. Syftet med den här pilotstudien var att ta reda på om sköldkörtelsjuka kvinnor med kvarstående symtom trots medicinering kan genomföra ett funktionsmedicinskt livsstilsprogram för att öka deras välmående.

Resultaten från studien visar att ett sådant individanpassat livsstilsprogram fungerar bra för den här patientgruppen. Samtliga deltagare tyckte att det var värt att delta i behandlingsprogrammet och skulle rekommendera det till andra. Patienterna lyfte också fram en ökad medvetenhet om hur viktigt det är med eget hälsoarbete och att de upplevde bättre kontroll över sin egen hälsa.

Läs mer om studien här.

Text: fmadmin
2020-03-01