?>

Fallstudie: Symtomfri från ulcerös kolit

Följande patientfall har publicerats av forskarstudenter i klinisk nutrition vid Maryland University of Integrative Health.

Scheller B m.fl. The Successful Management Of Ulcerative Colitis With A Nutritional Intervention: A Case Report. Integr Med (Encinitas). 2019 Oct;18(5):40-47.

En 23-årig kvinna som haft problem med känslig mage sedan barndomen fick diagnosen ulcerös kolit år 2016. Hon blev ordinerad en kur med hydrokortison plus det antiinflammatoriska läkemedlet mesalazin. Eftersom medicinerna inte gav den hjälp hon hoppats på, vände hon sig till en nutritionist och en kiropraktor med funktionsmedicinsk inriktning.

Patienten rekommenderades att göra ett avföringsprov och ett utandningstest för att kontrollera floran i tjocktarmen och eventuell bakterietillväxt i tunntarmen (SIBO).

Avföringsprovet visade att patienten hade för mycket av vissa oönskade bakterier plus måttlig förekomst av jäst i tarmen. Hon hade också för lite nyttiga Lactobacillus-bakterier. Utandningstestet gav förhöjda värden och därför misstänkte man också SIBO.

Nutritionisten utgick från ”5R-programmet”, ett behandlingsprotokoll som utvecklats av Institute for functional medicine för kroniska mag-tarmbesvär (se mer info längre ned). 

För att ta reda på om det fanns födoämnen i patientens kosthållning som bidrog till besvären ordinerade nutritionisten en eliminationskost som bestod av enbart obearbetade, lågallergena livsmedel, utan soja, gluten och mjölkprodukter och med låg andel fermenterbara kolhydrater (FODMAP).

Patienten fick också en rad kosttillskott i några månader för att förbättra matsmältningsfunktionen, minska förekomsten av oönskade bakterier i tarmen och öka andelen nyttiga tarmbakterier. Hon fortsatte att ta det antiinflammatoriska läkemedlet mesalazin, men siktade på att trappa ner dosen.

De första 30 dagarna på den nya kosten var min matsmältning bättre än den någonsin varit förut!

Efter två månader rapporterade patienten att hennes matsmältning fungerade mycket bättre. Ett uppföljande avföringstest efter tre månader visade att de oönskade bakterierna hade minskat, hon hade ingen förekomst av jäst och henens nyttiga tarmbakterier hade ökat.

Efter tre månader på eliminationskosten började patienten återinföra vissa livsmedel, bland annat baljväxter och fullkorn. Hon upplevde inga matsmältningsbesvär av dem och började också äta mjölksyrade grönsaker några gånger i veckan. Hon ordinerades nya tillskott med D-vitamin och B-12-komplex eftersom hennes provsvar visat på för låga halter.

Månad fyra rapporterade patienten att hon upplevde mycket stress på jobbet och att det var svårt för henne att följa den nya kosten. Hon åt mer processad mat, men fokuserade på stresshanteringstekniker och fortsatte med sina kosttillskott. Hennes kvarvarande matsmältningsbesvär fortsatte att förbättras. Vid det här laget hade hon också minskat sitt intag av läkemedlet mesalazin till en gång per vecka.

Månad fem hade vissa av matsmältningsbesvären återkommit och orsaken var sannolikt den försämrade kosthållningen. Patienten identifierade torkad frukt som en orsak till gasig mage och identifierade gluten som en möjlig utlösande faktor för huvudvärk och inflammation i mag-tarmkanalen. Hon återupptog eliminationskosten och fortsatte med tillskotten av D-vitamin, B-vitaminer och probiotika plus omega-3-fettsyror.

Månad sex hade alla besvär försvunnit. Nu hade patienten också slutat helt med det antiinflammatoriska läkemedlet. Hon var väldigt lättad över att inte längre behöva oroa sig för sin matsmältning.

Patientens egna kommentarer:

Redan i början av den funktionsmedicinska behandlingen minskade mina skov till ungefär en gång i månaden. Jag hade inte längre några magkramper och betydligt mindre blod i avföringen.

De första 30 dagarna på den nya kosten var min matsmältning bättre än den någonsin varit förut! Nu, efter sju månader, har jag inte haft ett enda skov på ungefär två månader (och det är det längsta någonsin). Jag har också trappat ut min medicin.

Jag är helt säker på att den här behandlingen har minskat inflammationen i tarmen och förbättrat min tarmhälsa. Förr brukade jag alltid oroa mig för att gå på toaletten eftersom jag aldrig visste vad som skulle hända, men nu känner jag inte längre någon oro för magsmärtor eller blod i avföringen. Jag vet att min matsmältning är i mycket bättre skick i dag.

5R-programmet

Remove (eliminera): Hitta och uteslut stressfaktorer som påverkar matsmältningskanalen negativt, t.ex. födoämnen, parasiter, bakterier, svamp eller gifter/toxiner (kan inkludera läkemedel). Behandlingen kan utgöras av eliminationskost, läkemedel och/eller växtbaserade medel som motverkar elakartade mikrober.

Replace (ersätt): Lägg till stödjande behandling, t.ex. matsmältningsenzymer, saltsyra och gallstimulerande örter, för att återställa nedsatt matsmältningsfunktion till följd av dålig kost, läkemedelsintag, sjukdom etc.

Reinocculate (återinför): Främja en balanserad tarmflora med hjälp av probiotiska livsmedel och/eller tillskott av laktobacillus- och bifidobakterier samt en naturlig kost med så lite processade livsmedel som möjligt.

Repair (reparera): Stöd läkning och uppbyggnad av tunntarmens slemhinna och tillför näringsämnen som patienten behöver baserat på provtagning och frågeformulär.

Rebalance (åtgärda livsstil): Dålig sömn, felaktig dygnsrytm, för mycket stress och för lite fysisk aktivitet är faktorer som påverkar matsmältningen. Det är viktigt att rätta till dem för att uppnå optimal funktion hos mage/tarm.

Källa: Swift KM, Redmond E, Noland D. ”The Radial: Integrative and Functional MNT.”  I: Noland D m.fl. (red.), Integrative and Functional Medical Nutrition Therapy, Schweiz: Springer Nature, 2020.

Text: Helene Sandström
2020-11-18