?>

Entreprenören som lämnade finansvärlden för funktionsmedicin

Intresset för entreprenörskap och att göra teknologi funktionell korsades med en kronisk mag-tarmdiagnos. Idag handlar Mariana Burenstam Linders drivkraft om att förvalta människors hälsa. 

Mariana Burenstam Linder är civilekonom, entreprenör och grundare av det finansiella rådgivningsbolaget Burenstam & Partners. Idag driver hon ProactiveMedicine som ger funktionsmedicinsk hälsorådgivning.

Mariana har bred erfarenhet från ledande positioner i flera svenska företag och tidigare befattningar. Hon har bland annat varit vd för företag som Burenstam & Partners, Ainax, ABB Financial Consulting och Nordic Management AB. Hon har också varit chef för Enskilda Banken, vice vd SEB samt IT-chef för Trygg-Hansa och SEB-koncernen.

Hur kommer det sig att du lämnat området finansiell rådgivning och gått in i ett helt nytt, som kan kallas ”hälsorådgivning”?

Det nya bolaget ProactiveMedicine är egentligen frukten av två vägar som korsades: mitt ständigt närvarande intresse för att göra teknologi funktionell och att jag fick en kronisk mag-tarmdiagnos som påverkade mitt liv negativt.

När jag fick min diagnos började jag leta vägar och kunskap, fann funktionsmedicin och senare nutritionisten och funktionsmedicinaren Sofia Dahlgren som nu är min partner i ProactiveMedicine. Hon var den första som verkligen hjälpte mig. Jag blev så otroligt mycket bättre, och resultaten som vi har med våra kunder idag har verkligen gett mig tillit till den här metodiken.

Jag blev så otroligt mycket bättre, och resultaten som vi har med våra kunder idag har verkligen gett mig tillit till den här metodiken.

Sofia Dahlgren, som jobbar enligt den funktionsmedicinska modellen, har en mycket praktisk approach i sin rådgivning. Hon ägnar mycket tid åt både kost och livsstil och vilka delar som bidrar till problemet. När jag träffade henne förstod jag äntligen hur jag skulle äta och vilka delar i min livsstil som jag behövde förändra; ett steg i taget.

Vad var det med den funktionsmedicinska modellen som fångade ditt intresse?

För det första var det helhetssynen som grundar sig i ett österländskt tankesätt medan metoderna som används är västerländska. 

För det andra var det att det finns så mycket som vi själva kan påverka i vår kropp och vårt sinne. Vi får högt blodtryck, ledvärk, diabetes, psoriasis eller blir glutenintoleranta. Vi drabbas av autoimmuna sjukdomar. Vi står handfallna och undrar vad vi gjort för fel. Hade vi kunnat göra något annorlunda? Hade vi kunnat hejda förloppet?

Vi står handfallna och undrar vad vi gjort för fel. Hade vi kunnat göra något annorlunda? Hade vi kunnat hejda förloppet?

Och slutligen var det de goda resultaten – funktionsmedicin ger så mycket bättre utfall för kroniska åkommor. Min man som är läkare har alltid pratat om vad sjukvården kan erbjuda, men också om att det finns för lite kompetens och kapacitet för hjälp och stöd med kroniska sjukdomar fullt ut. En framträdande åsikt har varit att kroniska sjukdomar framför allt beror på genetiska avvikelser. Att vi är förprogrammerade till vissa åkommor.

Nu vet vi mer, att den primära orsaken till många livsstilssjukdomar kan identifieras och sannolikt hejdas med hjälp av kost, näring och livsstil. Vi vet att kroppen ofta viskar att den är i obalans långt innan vi själva hör. Vi vet att kroppen inget hellre vill än att läka sig själv, om den bara ges chansen.

Vilka lärdomar och erfarenheter från näringslivet har du mest nytta av i ditt arbete med funktionsmedicin?

Jag startade Burenstam & Partners när jag var 45 och det var mitt hjärtebarn. Det är det fortfarande, men nu har jag chansen att använda mina erfarenheter på ett helt nytt område.

Jag har lärt mig att finns flera likheter mellan finans och hälsa. Att förvalta människors hälsa kräver samma professionalism, taktkänsla och seriositet som när man förvaltar människors pengar och sparkapital. Skillnaden mellan pengar och hälsa är förstås att pengar inte är livsviktiga.

När jag arbetade med finansiell rådgivning på Burenstam & Partners fick jag ofta frågan om jag tyckte att man skulle placera i ett visst bolag eller inte. Jag svarade då att det beror på vilken strategi du har och vad du behöver. Nu när jag arbetar med hälsa ser jag hur vi översköljs av frågor och information om vad man bör och inte bör äta. Och det är samma sak här, det finns sällan ett generellt svar för alla. Svaret beror på vad just du behöver och vilken strategi som gagnar dig.

Att förvalta människors hälsa kräver samma professionalism, taktkänsla och seriositet som när man förvaltar människors pengar och sparkapital.


Något som jag är helt övertygad om är att funktionsmedicin har framtiden för sig inom medicin, men jag tror att det kommer ta tid innan den erbjuds i den traditionella vården. Även om det inte finns något motsatsförhållande mellan skolmedicinen och funktionsmedicin, är det oftast lättast att utveckla något helt nytt vid sidan om. Så har det varit med allting. Det var ju inte tillverkarna av hästdroskor som började konstruera bilar.

Det viktiga nu är att vi lär oss hur vi bäst beforskar funktionsmedicin, till exempel genom multivariabelstudier och så kallade n-of-1-studier, så att vi kan visa på de goda utfall som den här nya metodiken ofta ger och som vi själva ser i vår egen verksamhet.

Min vision och hela min drivkraft idag handlar om hälsa, om att vi alla har fått ett liv att förvalta och göra det bästa av, och det kan levas på hundratals sätt. Jag vill dela med mig av den kunskap jag fått tillgång till och inspirera till hälsa och välmående så länge jag lever. Det låter stort, men det är sant!

Text: Helene Sandström
2021-02-18