?>

Är du överkänslig mot kemikalier? Svara på 3 frågor

Mellan 8 och 33 procent av befolkningen kan vara överkänsliga mot kemikalier, livsmedel och läkemedel, enligt forskningen. I funktionsmedicin är detta ett viktigt område, men i konventionell vård är det få som screenas.

För att förbättra behandlingen av överkänslighet mot kemikalier har forskare vid Texas universitet i San Antonio tagit fram och validerat ett screeningverktyg med tre ja/nej-frågor som kan användas i både primär- och specialistvården. Formuläret kallas BREESI (Brief environmental exposure and sensitivity inventory) och kan även användas av forskare och patientgrupper.

Forskarna som tagit fram formuläret rapporterar att resultaten man får av BREESI stämmer mycket väl överens med resultaten från den mer omfattande enkäten QEESI (Quick environmental exposure and sensitivity inventory) med 50 frågor, som utvecklades av samma forskargrupp år 2014.

Eftersom QEESI används av forskare över hela världen har det blivit ett standardverktyg för att mäta överkänslighet mot kemikalier.

– Människor som blir sjuka när de utsätts för kemikalier, till exempel lösningsmedel, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel, mögel, förbränningsprodukter och flyktiga organiska ämnen får högre poäng på QEESI-formuläret, säger läkaren Claudia Miller som är professor emeritus vid Texas universitet i San Antonio.

– Problemet med QEESI är att det tar lite för lång tid att besvara när man vill göra en snabb screening.

Hennes kollega Carlos Jaén föreslog därför att de borde utveckla och testa ett kortare screeningverktyg.

Hög sensitivitet och specificitet

BREESI fokuserar på tre olika kategorier: kemikalier som inhaleras, läkemedel samt livsmedel och livsmedelstillsatser. Forskarna rekryterade 293 frivilliga försökspersoner – dels via en universitetsbaserad primärvårdsmottagning, dels online – som fick besvara frågorna i de två verktygen BREESI  och QEESI.

BREESI visade sig ha hög sensitivitet och specificitet, skriver författarna.

  • Av de som svarade ”ja” på alla tre frågorna i BREESI-formuläret hade 90 procent ”mycket hög sannolikhet” för överkänslighet mot kemikalier.
  • Av de som svarade ”nej” på alla tre frågorna i BREESI-formuläret hade  95 procent ”mycket låg sannolikhet” för överkänslighet mot kemikalier.

BREESI-formuläret valideras just nu genom större befolkningsstudier i USA och andra länder.

– Det tar bara ett par minuter att besvara BREESI, vilket förenklar rutinmässig screening av överkänslighet mot kemikalier vid medicinska undersökningar samt ”före och efter-studier” i samband med exponering för miljögifter, till exempel Gulfkrigets bränngropar med militärt avfall eller bränderna vid 9/11, säger Claudia Miller.

Rutinmässig screening behövs

Claudia Miller nämner att hon är orolig för att överdriven användning av desinfektionsmedel för att hindra spridning av covid-19 kan vara skadligt för känsliga individer. Förbränningsprodukter från skogsbränderna i Kalifornien är ett annat orosmoment. Flyktiga organiska ämnen i nyproducerade, nyrenoverade och ”sjuka” hus kan också utlösa symtom hos människor som är känsliga för kemikalier.

– Frågeformulär för snabb screening används rutinmässigt på många vårdcentraler i dag, till exempel för att mäta livskvalitet, missbruk av droger eller läkemedel eller reaktioner mot antibiotika och latex. Vi menar att överkänslighet mot kemikalier också bör utvärderas rutinmässigt eftersom det är så vanligt, säger Ray Palmer, professor i familje- och samhällsmedicin och medförfattare till studien.

Ökad risk för adhd och autism

Ray Palmer understryker hur viktigt det är för blivande mammor att känna till de är överkänsliga mot kemikalier, så att de vet om de behöver vara extra försiktiga med ämnen som kan påverka dem själva och fostret.

– Vi rekommenderar alla läkare att använda sig av BREESI för att identifiera gravida med överkänslighet mot kemikalier, eftersom deras barn kan ha ökad risk att drabbas av adhd och autism, säger Ray Palmer.

Studien har finansierats av stiftelsen Marilyn Brachman Hoffman Foundation där Claudia Miller är verksam som miljömedicinsk konsult.

– Vårt mål är att så många som möjligt ska få kännedom om överkänslighet mot kemikalier genom forskning, utbildning och utåtriktad verksamhet, säger hon. Att utbilda vårdpersonal är högsta prioritet, och nu har vi även ett effektivt verktyg att erbjuda.

Testa dig själv

Både BREESI och QEESI finns att hämta online utan kostnad. De finns ännu bara på engelska, men vi har översatt BREESI till svenska här:

1. Känner du dig sjuk när du utsätts för tobaksrök, vissa dofter, nagellack/nagellacksborttagning, avgaser, bensin, luftfräschare, bekämpningsmedel, målarfärg/thinner, färsk tjära/asfalt, rengöringsmedel, nya mattor eller möbler? Med ”sjuk” avses symtom som: huvudvärk, svårighet att tänka klart, andningsbesvär, svaghetskänsla, yrsel, magbesvär.

Ja  Nej

2. Har du svårt att tåla eller får du biverkningar av eller allergiska reaktioner mot läkemedel (t.ex. antibiotika, bedövningsmedel, smärtstillande medel, kontrastvätska vid röntgen, vaccin, p-piller) eller implantat, proteser, preventivmedel eller andra medicinska/kirurgiska material eller behandlingar, inklusive tandvårdsmaterial?

Ja  Nej

3. Har du svårt att tåla eller får du biverkningar av livsmedel som mejeriprodukter, vete, majs, ägg, koffein, alkoholhaltiga drycker eller livsmedelstillsatser (t.ex. natriumglutamat/MSG, färgämnen)?

Ja  Nej

Sannolikheten för att du är överkänslig mot kemikalier om du svarade ”ja” på

  • alla tre frågorna = 97 procent
  • två av frågorna = 84 procent
  • en av frågorna = 48 procent.

Källa: University of Texas Health Science Center. Think you have chemical intolerance? Answer 3 questions. Pressmeddelande 2020-09-24.

Studien: Palmer RF, Jaén CR, Perales RB, Rincon R, Forster JN, Miller CS. Three questions for identifying chemically intolerant individuals in clinical and epidemiological populations: The Brief Environmental Exposure and Sensitivity Inventory (BREESI). PLOS ONE. Sept. 16, 2020, 

Text: Helene Sandström
2020-09-25