Fonden för Funktionsmedicin
Tillsammans förbättrar vi vården för kroniskt sjuka

Vårt incitament

Vår vision

En patientcentrerad, effektiv och hållbar vård av kroniska sjukdomar där funktionsmedicin är ett jämställt behandlingsalternativ.

Vårt uppdrag

I och med att intresset för den funktionsmedicinska modellen ökar både i Sverige och internationellt behöver vi veta mer om hur den kan anpassas till svenska och nordiska förhållanden.

Fonden för funktionsmedicin har därför som uppgift att samla in medel för att stödja och stimulera vetenskaplig forskning, utveckling, kunskapsspridning och utbildningssatsningar inom funktionsmedicin och kroniska sjukdomar i Norden.

FFM:s uppdrag har tre viktiga fokusområden:

  • att stödja forskning om patientutfall genom kostnadsjämförelser mellan funktionsmedicin och konventionell vård med hjälp av standardiserade utvärderingsverktyg
  • att stödja insatser som visar hur man bäst får återkoppling på livsstilsförändringar på både individnivå och gruppnivå
  • att ta fram mått som visar hur effektiva sådana livsstilsförändringar är i ett välfärdsperspektiv.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vår nyhetsbrev och få en gratis rapport om funktionsmedicin och immunstärkande åtgärder.


Senaste nytt

Svensk funktionsmedicinsk klinik expanderar

Europas största funktionsmedicinska läkarklinik expanderar till att bli ett funktionsmedicinskt digitalt tjänstebolag. Visionen är att vara den drivande kraften i transformeringen av västerländsk sjukvård och ge fler patienter möjlighet att ta makten över sin egen hälsa.

Migränen försvann med kost- och näringsbehandling

När Elisabet sökte funktionsmedicinsk hjälp vågade hon inte hoppas att hon skulle bli fri från sin migrän som hon lidit av sedan tonåren. Men den försvann. Orsaken visade sig vara bakterier i tunntarmen och en livsmedelsintolerans.

Läkaren som valde en sundare vård av kroniskt sjuka

Peter Martin är en av Sveriges första läkare som fick upp ögonen för funktionsmedicinens möjligheter. I den här intervjun berättar han om sitt nyfikna men samtidigt skeptiska förhållningssätt till funktionsmedicin.

Visa fler nyheter